Účetnictví pro SVJ a družstva Praha

Vedení účetnictví dle platné legislativy

Společnost EkoTerm - Servis ve spolupráci se společností SVJ-účetnictví zajišťuje profesionální vedení a zpracování účetnictví pro společenství vlastníků a družstva.

Zpracování roční zprávy o hospodaření

Zpráva o hospodaření je elaborát, který srozumitelně vysvětluje jak SVJ hospodařilo. Mezi povinnosti správce předložit jednou ročně shromáždění vlastníků zprávu o činnosti správce, zejména o finančním hospodaření, o stavu finančních prostředků každého vlastníka.

Zpracování rozpočtu na následující období

Plán pro příspěvky na správu domu a pozemku, pro úhradu cen služeb a pro způsob jejich rozúčtování na jednotlivé jednotky.

Evidence bytových i nebytových jednotek a vlastníků

Vedení technické evidence společných částí domu ve společných prostorách i jednotkách.

Stanovování a evidence měsíčních předpisů záloh na služby

Stanovování a evidence měsíčních předpisů záloh na správu domu a služby související s užíváním bytové jednotky a společných prostor pro jednotlivé vlastníky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona a vnitřními směrnicemi společenství.

Vedení evidence a kontroly úhrad plateb

Vedení evidence a kontroly úhrad plateb předpisů záloh od jednotlivých vlastníků. Vedení evidence přeplatků a nedoplatků z vyúčtování služeb jednotlivých vlastníků. Sledování včasné platby záloh, vyúčtování a příprava podkladů pro urgence dlužníků (upomínání dlužníků, příprava podkladů k soudnímu vymáhání).

Zpracování ročního vyúčtování záloh na služby

Zpracování ročního vyúčtování záloh na služby včetně stanovení výše nových předpisů záloh na služby. Možnost rozesílání vyúčtování, předpisů záloh, upomínek vlastníkům také na emailové adresy.

Zpracování potvrzení o zdanitelných příjmech pro vlastníky

Zpracování potvrzení o zdanitelných příjmech z titulu podílu na nájemném společných prostor.

Zpracování agendy SIPO

Kompletní zpracování agendy SIPO.

Vymáhání pohledávek

Spolupráce s právní kanceláří a vymáhání pohledávek od dlužníků

Organizaci shromáždění a elektronické hlasování

Každému z vlastníků musí být doručena písemná pozvánka v termínu stanoveném podle stávajících stanov.


Poptávka

Společnost EkoTerm-Servis Vám nabízí nezávaznou kalkulaci pro Váš dům. Zanechte nám kontakt, ozveme se Vám.

EKOTERM - SERVIS spol. s r.o.
V Občanském domově 1511/2a
140 00 Praha 4 - Nusle
T: (+420) 241 481 449
E: info@etservis.cz